Så går det till, från början till slut

1. Flyttprojektet startar oftast med att kunden kontaktar oss redan då de går i flytt-tankar. Vi besöker lokalen eller lokalerna för att se oss omkring och lämna ett kostnadsförslag – givetvis utan att du behöver betala något.

2. När tiden är mogen träffas vi för att gå igenom allt från början till slut. Ett bra resultat förutsätter nämligen att vi planerar och genomför projektet tillsammans. Det som är viktigt för en kund, är kanske inte lika viktigt för en annan.

Vi skräddarsyr en lösning som passar ditt företag. Vad värdesätter du? Hur mycket hjälp vill du ha? Hur viktigt är det att verksamheten löper vidare som vanligt utan störningar i telefon- och datorsystem? Utifrån de specifika förutsättningar som gäller tar vi gemensamt fram en tids- och genomförande plan.

3. För att kunna bedöma flyttningens omfattning och lämna ett mer exakt pris gör vi en inventering av allt som ska flyttas. Vårt mål är att ge en tydlig offert utan frågetecken eller otydliga villkor.

Om inga radikala förändringar sker under projektets gång stämmer fakturan överens med offerten till 100%, och givetvis genomförs hela flytten inom överenskomna tidsramar – inga obehagliga överraskningar för kunden alltså.

4. När de yttre förutsättningarna är spikade tar de praktiska arrangemangen vid – d.v.s. själva flytten. Det bästa är att var och en packar ner sina egna tillhörigheter i flyttkartongerna – det vet vi av erfarenhet. Kartongerna märks noggrant med namn, våningsplan och rumsnummer. Vi ser till så att alla får de instruktioner och det material som de behöver, t.ex. kartonger, etiketter, skyddsplast etc.

5. När personalen lämnar arbetsplatsen för dagen, eller för att ta helgledigt, tar vi itu med lastning, städning, transport, lossning, uppackning och allt annat som hör flytten till. Som kund bestämmer du förstås själv i vilken utsträckning du vill ha hjälp.

Dagen efter flytten kan personalen återuppta arbetet i den nya lokalen – nästan som om inget hade hänt. Eftersom vi ständigt strävar efter att bli ännu bättre avslutas projektet med en gemensam utvärdering.

Din stressfria flytt startar här!

Att anlita rätt flyttfirma kan vara ett klokt beslut eftersom flytten sker mycket snabbare och effektivare, så att du kan komma igång med ditt nya liv så fort som möjligt!

Ring Nu

Begär snabboffert

50% RUT

Få offert

Tack, meddelandet blev skickat!

Vi återkopplar så snart vi kan!