Industriflyttning

Produktionsunderhåll, säkerhet och pålitlig industriflyttning
Beslutet att verkställa en industriflyttning är stort och man får räkna med viss tid innan man vunnit tillbaks de kostnader en industriflyttning medför. Oavsett syfte med den flytt man kan tänkas genomföra, är det viktigt att man har planerat det hela grundligt och i dialog med de som kommer utföra uppdraget. Att säkerhetsaspekten är fundamental är någonting man kanske inte behöver säga. Vikten och de komplicerade moment som krävs för att flytta en hel fabrik eller industri, är någonting som utgör stor fara för den som inte är erfaren och har ledning av en kompetent projektledare eller förman.

Din stressfria flytt startar här!

Att anlita rätt flyttfirma kan vara ett klokt beslut eftersom flytten sker mycket snabbare och effektivare, så att du kan komma igång med ditt nya liv så fort som möjligt!

Kostnadsfrågan

För att komma fram till vad för utgifter/investeringar man har framför sig, är det viktigt att inte bara räkna in kostnaden för industriflyttning utan också det bortfall som kan bli aktuellt under den tid man förbereder flytten och genomför arbetet med transport och inpassning av maskinerna. 

Den totalkostnad man når bör också ha viss marginal för eventuella problem som fördröjer färdigt skick. För en noggrann dialog med den som företräder aktuell industriflyttning och be om rekommendationer. Vissa av de som utför industriflyttning kan också hantera produktionsunderhåll under initialt arbete och säkra lokalerna så ingen riskerar att komma till skada. Det finns ofta möjlighet att komma fram till paketlösningar som underlättar för verksamheten.

Reparationer och inpassning av era maskiner

Innan man kan börja tala om att transportera det som ingår i er industriflyttning krävs nedmontering och förberedelser. Det måste också göras en bedömning av byggnaden och hållfasthet för att kunna jobba med bra marginaler och säkerhet. I samband med industriflyttning kan det också finnas vissa behov av inpassning och reparation eller service. 

Det är viktigt att allting fungerar när verksamheten sätter igång efter flytten vilket innebär att ni kan behöva räkna med viss tidsåtgång för montering och installation. Är det första gången ni genomför denna typ av förflyttning kan det vara bra att hålla nära kontakt med den som utför jobbet för att sätta sig in i alla detaljer och kunna hålla planeringen som tänkt. Behövs tillgång till kranar eller uppställning i samband med er flytt kan de som transporterar er produktion vara en nyckel till framgång och effektivitet. Självklart bör man ha dialog om försäkringar och ansvar för uppdraget. 

Även de bästa kan råka ut för oväntade händelser som medför extra tid eller kostnad. Kan man hålla sig till ett väl utformat kontrakt minskar risker för problem efter flytt.

Starta en dialog med oss nu och börja flyttprocessen!

Ring Nu

Begär snabboffert

50% RUT

Få offert

Tack, meddelandet blev skickat!

Vi återkopplar så snart vi kan!